– Cene su prikazane sa uračunatim porezom.
– Cene su obračunate u eurima a plaćanje se vrši u dinarima po važećem kursu na dan plaćanja.
– Cene su sa ugradnjom.

Jednokrilni prozori

60×60=50                    80×80=93              100×120=122        120×120=133

60×100=82                  80×100=101            100×140=133        120×140=141

60×120=91                  80×120=113            100×160=150         140×140=155

60×140=113                80×140=123             100×180=173

60×160=130                80×160=141            100×200=195

60×180=155                80×180=165            100×210=195

60×200=160                80×200=175            100×220=200

60×210=170                80×210=185             100×240=210

60×220=180                80×220=190

60×240=185                80×240=200

 

Dvokrilni prozori

120×80=150               140×80=165             160×80=170            180×80=195                       200×80=200

120×100=170             140×100=181            160×100=197          180×100=205                     200×100=213

120×120=190             140×120=201            160×120=210          180×120=220                     200×120=231

120×140=210             140×140=220            160×140=231          180×140=243                     200×140=255

120×160=230             140×160=243            160×160=254          180×160=265                     200×160=278

120×180=253             140×180=265            160×180=277          180×180=285                     200×180=295

120×200=271             140×200=282            160×200=295           180×200=308                    200×200=320

120×210=292             140×210=302             160×210=311          180×210=320                    200×210=332

120×220=315             140×220=325            160×220=337           180×220=349                    200×220=388

120×240=337             140×240=349            160×240=360           180×240=372                    200×240=398